Handelsbetingelser

Her finder du vores vilkår og betingelser

Disse handelsbetingelser gælder for alle ydelser, der bliver købt hos Stald König 2019 ApS. 

Stald König 2019 ApS (CVR. 40619267)

Det er dit ansvar at læse vores vilkår igennem, inden du foretager køb el. booking via vores hjemmeside el. bookingsystem.

Ydelser

Det er dit ansvar at være opmærksom på, om du har købt de rigtige ydelser på hjemmesiden. Vi tager forbehold for tastefejl.

Levering

Arbejdet leveres til den tid, det er aftalt med kunden.
Læs i øvrigt afsnittet om fortrydelsesret.

Betaling

Stald König 2019 ApS modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, MasterCard, Apple Pay og Mobilepay.

Betaling vil blive trukket, når ydelsen er booket på hjemmesiden.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms.

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, bedes du sende bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du indgår aftale om at modtage en tjenesteydelse fra Stald König 2019 ApS (CVR. 40619267). 

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået, hvor du også modtager din ordrebekræftelse/e-mail med bekræftelse af aften.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, når arbejdet er påbegyndt

Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret, dvs. betaling for det antal timer, der er anvendt, samt betaling for de materialer, som er anvendt.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Charlotte König på tlf. 24 86 89 05 eller mail charlotte@staldkönig.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til- Forbrugerklagenaevnet